Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii UM

Informacje dotyczące projektu:

„Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanbiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Realizowango w ramach w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka; Działania I.3 Wspieranie innowacji

Uniwersytet Medyczny postawił na rozwój badawczo- naukowy tworząc Centrum Nowoczesnych Technologii Nanobiomedycznych przy ul. Radziwiłłowskiej 11 , w którym prowadzone będą prace związane z genetyką , biologią i medycyna nuklearną. Bez rozwoju tych dziedzin w sferze nano czyli mikrokomórek nie ma postępu w badaniach nad rakiem czy białaczką. Bardzo specjalistyczna aparatura najnowszej generacji umożliwi prowadzenie badań w skali nie tylko europejskiej ale i światowej szczególnie w tych dziedzinach gdzie Uniwersytet Medyczny na osiągnięcia liczące się na świecie np. w pracach nad szczepionką przeciwko białaczce. Pomysł utworzenia i doposażenia Centrum przez Uniwersytet Medyczny zyskał całkowitą akceptację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej w PO RPW rozdysponowującej środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyznana 30 620 969, 00 dotacja umożliwi kapitalny remont budynku przy ul Radziwiłłowskiej 11 o powierzchni 4160.m2, doposażenia 8 katedr i zakładów teoretycznych w ponad 177 urządzeń, stworzenia i uruchomienia elektronicznej platformy dla komunikacji nauki z biznesem.

Kierownik Projektu:

Magdalena Sompor-Kulik
Tel: (81) 747-03-61
e-mail : magda.sompor@umlub.pl

Last modified: Thursday, 5 December 2013, 09:10 am
Rozwój Polski Wschodniej
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej