Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii zajmuje się badaniami akarologicznymi i parazytologicznymi, które obejmują następujące tematy:

  1.  Biologia i ekologia kleszczy (Ixodida).
  2.  Działanie związków chemicznych na kleszcze.
  3.  Fauna kleszczy na obszarach w różnym stopniu zmienionych antropopresją.
  4.  Aktywność, agresywność i behawior kleszczy w różnych środowiskach.
  5.  Zmiany teratologiczne u kleszczy spowodowane przez różne czynniki biotyczne i abiotyczne.
  6.  Rola kleszczy w krążeniu i utrzymaniu w przyrodzie czynników chorobotwórczych.
  7.  Interakcje w układzie pasożyt-żywiciel.
  8.  Chorobotwórczość i diagnostyka pasożytów człowieka.

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii współpracuje i utrzymuje stałe kontakty naukowe z innymi ośrodkami w Polsce i świecie, m.in. Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Biologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Biological Research Institute St. Petersburg State University, Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences w Koszycach, Institute of Zoology NAS Ukraine i Institute of Parasitology, Czech Academy of Sciences w   Budziejowicach.
Co roku od 13 lat Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii wraz z Komitetem Zoologii Polskiej Akademii Nauk organizuje Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne” w Kazimierzu Dolnym.

„Badania nad behawiorem kleszczy (Acari: Ixodida) związanym z poszukiwaniem żywicieli i transmisją patogenów”

Projekt obejmuje badania nad behawiorem kleszczy Dermacentor reticulatus  związanym z poszukiwaniem żywiciela w różnych biotopach oraz nad przebiegiem fazy pasożytniczej kleszczy i wpływem różnych czynników na transmisję patogenów.

Osoba zajmująca się projektem / kontakt
prof. dr hab. Alicja Buczek, tel. (81) 5288463

„Badania nad biologią i ekologią kleszczy (Acari: Ixodida)”

W ramach projektu wykonane będą badania nad rozprzestrzenieniem i aktywnością kleszczy (Ixodida) oraz ich uwarunkowaniami środowiskowymi.

Osoba zajmująca się projektem / kontakt
prof. dr hab. Alicja Buczek, tel. (81) 5288463

Oferta współpracy

Ocena zagrożeń zdrowia człowieka stawonogami pasożytniczymi w mieszkaniach, budynkach gospodarczych i zakładach przemysłowych oraz w przyrodzie.

Ekspertyzy dotyczące pasożytów człowieka.

Dysponujemy aparaturą do identyfikacji zagrożeń biologicznych..

Last modified: Wednesday, 4 December 2013, 01:39 pm
Rozwój Polski Wschodniej
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej