Katedra i Zakład Higieny UM w Lublinie

Platforma Elektroniczna w ramach projektu "Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"

Katedra i Zakład Higieny UM w Lublinie

Obecnie prowadzone są dwa tematy badawcze.

1. Wpływ mykotoksyn (ochratoksyny A, zearalenonu, aflatoksyny A1, patuliny) na wybrane pierwiastki surowicy krwi i tkanek myszy Albino Swiss.

Wybrane pierwiastki będzie można oznaczać na nowo zakupionym ze środków unijnych spektrometrze absorpcji atomowej.

Spektrometr absorpcji atomowej służyć może także, do oznaczania pierwiastków w wybranych innych dowolnych materiałach.

2. "Wpływ syntetycznych pyretroidów podawanych przewlekle na procesy pamięci i aktywność ruchową myszy poddanych przejściowemu niedokrwieniu mózgu"

Projekt ten dotyczy badań behawioralnych nad działaniem neurotoksycznym środków owadobójczych oraz ich interakcji z innymi uwarunkowaniami np. poprzez czasowe podwiązanie tętnic szyjnych wspólnych.

Katedra I Zakład Higieny dysponuje także zakupionym ze środków unijnych chromatografem (HPLC-High-performance liquid chromatography), który posłużyć może do oznaczania wybranych substancji toksycznych (pestycydy, mykotoksyny) w różnych układach - tkanki, płyny ustrojowe, żywność itp.

Kontakt.: Mgr Grzegorz Borzęcki

Last modified: Thursday, 5 December 2013, 09:06 am
Rozwój Polski Wschodniej
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej