Search

For basic searching of one or more words anywhere in the text, just type them separated by spaces. All words longer than two characters are used.

For advanced searching, press the search button without typing anything in the search box to access the advanced search form.

Rozwój Polski Wschodniej
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej